rht-dn20-dn25.jpg


RHT DN20-DN25
SKU: RHT DN20-DN25

COMPACT ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ RHT DN20-DN25
Έτοιμα υδραυλικά κιτ για εφαρμογές στερεών καυσίμων (ξύλο-pellet)

Compact μονάδα θερμικού φορτίου RHT DN 20

  • Συνδέσεις: 3/4" Θ
  • Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος Brass
  • Ισχύς κυκλώματος: μέχρι 19kW (για Δt 20Κ) για παροχή 800l/h
Κωδικός Περιγραφή
960255 RH55T-20 χωρίς κυκλοφορητή
(για κυκλοφορητές EL 130mm - R 1΄΄)
960255Wl5 RH55T-20 με κυκλοφορητή Wilo Star
RS15/4, 3 ταχύτητες

 

Compact μονάδα θερμικού φορτίου RHT DN 25

  • Συνδέσεις: 1" Θ
  • Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος Brass
  • Ισχύς κυκλώματος: μέχρι 46kW (για Δt 20Κ) για παροχή 2000l/h
Κωδικός Περιγραφή
961255 RH55T-25 χωρίς κυκλοφορητή
(για κυκλοφορητές R 1 1/2΄΄)
961255Wl4 RH55T-25 με κυκλοφορητή Wilo Star
RS25/6, 3 ταχύτητες
961260Wl4 RH60T-25 με κυκλοφορητή Wilo Star
RS25/6, 3 ταχύτητες

 

Compact μονάδα θερμικού φορτίου RHT | Παράδειγμα εφαρμογής Λειτουργία

 

Υπόδειγμα εφαρμογής

Εγκατάσταση για λέβητα / τζάκι / σόμπα στερεών καυσίμων με δοχείο αποθήκευσης θερμότητας (αδράνειας).

Πως λειτουργεί: αν το τζάκι/ λέβητας / σόμπα ξύλου είναι "κρύο" η 3-οδη βαλβίδα λειτουργεί σε φάση by-pass γυρνώντας το νερό στο θάλαμο καύσης διασφαλίζοντας σωστή και γρήγορη προθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία νερού αρχίσει να ξεπερνά την καθορισμένη ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής (55°C) η 3-οδη βαλβίδα αρχίζει να αναμιγνύει σταδιακά με νερό από το κύκλωμα θέρμανσης.

Η λειτουργία της θερμοστατικής βαλβίδας είναι συνεχής ώστε το τζάκι/λέβητας να διατηρεί πάντα την σωστή θερμοκρασία και το κύκλωμα να τροφοδοτείται με ζεστό νερό.

TBY = θερμοκρασία Bypass

TPR = θερμοκρασία επίστροφης δοχείου αδράνειας

TKR = θερμοκρασία επιστροφής λέβητα / σόμπα

TFIX = θερμοκρασία ανοίγματος