Υδραυλικοί διαχωριστές

 

Εξαρτήματα για μηχανοστάσια θέρμανσης

Υδραυλικοί διαχωριστές κυκλωμάτων MW – DN 25

MW – DN 25 υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων για επίτοιχους λέβητες αερίου, λέβητες συμπυκνωμάτων και αντλίες θερμότητας για ομαλή λειτουργία μεταξύ του κυκλοφορητή του λέβητα / αντλίας θερμότητας και των κυκλωμάτων που ακολουθούν μετά το συλλέκτη διανομής MV.

 

  • Αναμονές εγκατάστασης: 1 ½’’ Α / 1’’ Θ και παροχές (μούφα) 2 x ½’’ για αισθητήριο εκκένωση
  • Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος Brass
  • Κέλυφος: Θερμομονωτικό EPP σε δύο μέρη για ελαχιστοποίηση της απώλειας θέρμανσης
  • Μέγιστη παροχή: 3500 l/h

 

Κωδικός Περιγραφή
34421 MW-DN 25 για παροχή μέχρι 3500 l/h(L=600mm)
3442KS1 KIT σύνδεσης υδραυλικού διαχωριστή και συλλέκτη